Quyền Riêng Tư

Khám phá các quyền riêng tư của bạn tại AZ888, nhà cái cá cược trực tuyến, và hiểu biết về cách quản lý, bảo vệ và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện quyền của mình một cách hiệu quả tại az888.

Quyền Riêng Tư
Quyền Riêng Tư

Quyền truy cập thông tin cá nhân

Định nghĩa quyền truy cập

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà AZ888 giữ về bạn. Điều này bao gồm quyền được biết nguồn gốc của dữ liệu, mục đích và phạm vi của việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Cách thực hiện quyền truy cập

Để thực hiện quyền này, bạn có thể gửi yêu cầu trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của AZ888 thông qua email hoặc qua trang liên hệ của chúng tôi trên website.

Quyền sửa đổi thông tin cá nhân

Định nghĩa quyền sửa đổi

Nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập không chính xác hoặc đã lỗi thời, bạn có quyền yêu cầu cập nhật hoặc sửa đổi thông tin đó.

Quy trình sửa đổi thông tin

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản người dùng trên AZ888 hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để yêu cầu sửa đổi.

Quyền xóa thông tin cá nhân

Định nghĩa quyền xóa (Quyền được quên)

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, đặc biệt khi dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập hoặc xử lý.

Quy trình xóa thông tin

Để yêu cầu xóa dữ liệu, bạn cần gửi yêu cầu xóa thông tin tới địa chỉ email của bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc thông qua tài khoản của bạn tại AZ888.

Quyền hạn chế sử dụng thông tin cá nhân

Định nghĩa quyền hạn chế

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, chẳng hạn như khi bạn phản đối độ chính xác của dữ liệu.

Thực hiện quyền hạn chế

Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để thực hiện quyền này, cung cấp lý do và bằng chứng cần thiết cho yêu cầu của bạn.

Quyền phản đối sử dụng thông tin cá nhân

Định nghĩa quyền phản đối

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình vì lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn.

Áp dụng quyền phản đối

Để sử dụng quyền này, bạn cần gửi một yêu cầu rõ ràng đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của AZ888, chỉ rõ dữ liệu cụ thể mà bạn phản đối và lý do của yêu cầu.

Quyền di chuyển thông tin cá nhân

Định nghĩa quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong một định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc bằng máy, và có quyền chuyển dữ liệu này sang nhà cung cấp dịch vụ khác.

Thực hiện quyền di chuyển

Yêu cầu di chuyển dữ liệu có thể được thực hiện thông qua giao diện người dùng của bạn trên trang web AZ888 hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Quyền khiếu nại

Định nghĩa quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của bạn nếu bạn cảm thấy rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đã vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu.

Quy trình khiếu nại

Thông tin liên hệ và hướng dẫn cụ thể về cách gửi khiếu nại có thể được tìm thấy trên trang web của AZ888 trong phần hỗ trợ hoặc quyền riêng tư.

CHUYÊN MỤC